Antalya Kültür Sanat’da 2019 Bahar Dönemi Seminerleri Başlıyor!

Haberler28 Ocak 2019
1.2B OKUNMA
Paylaş

Sanat tarihi, fotoğraf ve felsefe alanında 2017 yılından bu yana aralıksız devam eden ve 150’yi aşkın katılımcıyı ağırlayan AKS Yetişkin Eğitimleri programı, 2019 bahar sezonunda da çeşitlenerek devam ediyor. 

Herkes için Çağdaş Sanat
Program Yürütücüsü: Öğr.Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün
2 Şubat 2019'dan itibaren 10 hafta boyunca her cumartesi 10:30 - 12:30

Bu program, batı sanatında 19. yüzyıldan günümüze var olan sanat akımlarını, sanatçıların estetik deneyimlerini, dönemin sosyo-kültürel gelişimleri ve etkileşimleri ile incelemeyi amaçlar. Program dahilinde; sanat akımlarını şekillendiren sanatçıların eserlerini analiz etmek, sanat eserleri ile izleyeni arasındaki ilişkiyi zenginleştirmek amaç edinilmektedir.
Programın ilk yarısında Avrupa’da 19. Yüzyılda gelişen sanat akımları incelenecek, ikinci yarısında ise 20. yüzyılda gelişen sanat akımları ve sanatçılar kronolojik olarak analiz edilerek tartışılacaktır.

Herkes için Türkiye’de Modern Sanat
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün
2 Şubat 2019'dan itibaren 10 hafta boyunca her cumartesi 13:30 - 15:30

Türkiye’de 19. yüzyılın sonu batılılaşma dönemi ile başlayan sanatın 20.yüzyıldaki gelişimini incelemeyi hedefler. Program dahilinde; Osmanlı’da Batılılaşma Dönemi, Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) ve 1950 sonrasında gelişen Türkiye sanatı sosyo-kültürel boyutları ile incelenir. Programın ilk yarısında; Osmanlı’da Batılılaşma Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950)’nde gelişen sanat eserleri dönem etkileşimleri ile analiz edilir. Programın ikinci yarısında ise; 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi, sanatçılar, sanat eserleri, sanat kurumları incelenir.

Sanat Eseri Çözümlemeleri II
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün
7 Şubat 2019'dan itibaren 10 hafta boyunca her perşembe 18:30 - 20:30

Fotoğrafta Proje Geliştirme Atölyesi
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Handan Dayı
16 Şubat’tan itibaren her cumartesi 16:30-18:30 arası

Fotoğraf araçların hızla yayılarak cebimize kadar girmesiyle bir yandan görsel dünyamız inanılmaz bir hızla genişlerken öte yandan fotoğraf da kendimizi ifade etmenin, söz söylemenin aracı haline geldi. Fotoğrafta Proje Geliştirme Atölyesi, kendimizi fotoğrafla doğru ifade etmenin yolları üzerine yoğunlaşıyor. Hangi konuyu fotoğraflaştıracağını bilmek / hissetmek, görsel hikâye / kurgu oluşturmak, kurguyu destekleyen kareleri yakalamak, fotoğrafları seçmek ve bu seçkiyi sanatsal bir bakış açısıyla sunabilmek seminerde ele alınacak başlıca konular. Fotoğraf sanatı ve pratiğinde düşüncenin projeye dönüşme sürecine odaklanan seminer 10 hafta sürecek.

Varoluş Mektebi: Sinemada Felsefe
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Doç. Dr. Cihan Camcı
17 Şubat'tan itibaren 10 hafta boyunca her pazar 14:00 - 16:00

Tuhaf Türkçe’de alışılmadık, ilginç, renkli, eğlenceli hatta münasebetsiz hal anlamlarına geliyor. Tuhafiye dükkânlarının ismi de bu kökten, beklenmedik, sürpriz, şaşırtıcı, renkli, oyuncul, karnavalımsı anlamından türemiş.
Sinema, Platon’un anlamından şüpheye düştüğü varoluşun, anladığımızı sandığımız sınırlarını esneten bir tuhafiye dükkânı gibidir. Bu yüzden de varoluşun anlamını bir daha düşünmek için çok güzel bir olanak sunar. Bu seminerlerde varoluşun komik, hafif, bazen şiirsel ve şakacı, tuhaf hallerinin sinemadaki yansımalarını göretilecek.

Osmanlı Sanatı
Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Yıldıray Özbek
2 Şubat 2019 Cumartesi gününden itibaren 10 hafta boyunca her cumartesi 16:00-18:00

600 yıllık varlığını farklı coğrafyalarda çok dinli, çok dilli ve çok uluslu bir devlet olarak sürdüren Osmanlı İmparatorluğu’nda sanatın siyasî, ekonomik ve sosyo-kültürel bağlamda ele alınacağı bu seminer, mimarlık ve resim sanatına odaklanacak; 10 haftalık seminer süresinin 7 haftası mimarlık, 3 haftası ise resim sanatına ayrılacaktır.

Orta Asya'dan Anadolu'ya, Şamanlıktan İslamiyete: Türk Sanatı
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Hayal Güleç
3 Şubat 2019’dan itibaren 10 hafta boyunca her pazar 11:00 - 13:00

Asya’da Çin, Japon, Hint gibi büyük uygarlıkların oluşturduğu ortamda filizlenen İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Sanatı’ nın gelişimi ve İslamiyet ve Arap kültürleriyle harmanlanması sürecini incelemeyi hedefleyen program, Orta Asya Türkleri’nin steplerdeki göçer dünyalarından başlayarak Anadolu’ya yolculukları sırasında karşılaştıkları kültürlerle etkileşimlerini, ilk İslam devletleri, Emeviler, Abbasiler, Türk İslam Devletleri, İran, Mısır, Suriye’de gelişen uygarlıklarını mercek altına alıyor. 

Detaylı bilgi için: 0242 242 0257


1.2B OKUNMA
Paylaş
Antalya’da olan biten tüm etkinliklerden ilk önce sen haberdar ol!
Antalya’da olan biten tüm etkinliklerden ilk önce sen haberdar ol!