“Çağdaş Sanata Giriş” Atölyesi

Haberler04 Şubat 2022

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ile “Çağdaş Sanata Giriş” Atölyesi Eğitmen: Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün Tarih: 09 Şubat/ 16 Şubat/ 23 Şubat/ 02 Mart 2022 Salı: 20:00- 21.30

“Çağdaş Sanata Giriş” Atölyesi

Program İçeriği:

Bu program, çağdaş sanata ilgi duyan ve yakın dönem çağdaş sanat tarihine dair sanat tarihi giriş bilgisi edinmek isteyen sanat severleri hedeflemektedir.


Program kapsamında; 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze uzanan uzun sanat tarihi sürecinin önemli toplumsal/ sosyo-kültürel/ siyasi/ ekonomik boyuttaki kırılma noktalarına odaklanılarak bu dönüşüm-değişimlerin sanat eseri, sanatçı, sanatın üretim yöntemleri, kültürel etkileşimleri, tematik yaklaşımlarına etkisi ele alınacaktır. Bu ele alış kapsamında sanat akımları; manifestoları, oluşum süreçleri, sanatçıları, kuramsal içerikleri ile anlatılacaktır.

HAFTA: 19. yüzyıl sanatına ve sosyal ortamına genel bakış- sanat akımları
HAFTA: 20.yüzyıl genel değerlendirme. I.-II. Dünya Savaşı arası dönemde sanat/ sanatçı/ sanat akımları ve estetik/toplumsal dönüşüm.
HAFTA: Dünya Savaşı sonrası değişen ivmeler, dönüşen toplumsal yapılar, odaklar, temalar, estetik dönüşümler, akımlar ve sanatçı profilleri.
HAFTA: 2000’lerden sonra dünya sanatına hakim olan estetik yaklaşımlar. Güncel sanat ortamı, dijital devrim, yeni medya, NFT ve güncel sanat sorunlarına dair tartışma alanı.
Doç. Dr. Ebru Nalân Sülün

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans, Resim Bölümü’nden yüksek lisans derecelerini, sanat tarihi alanında “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile doktorasını alan Sülün, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. Sülün, Batı Sanatı-Çağdaş Sanat bilim alanı doçentidir. Pek çok sergide küratör, pek çok sanat festivali ve etkinliğinde koordinatör, düzenleyici, sanat yönetmenliği gibi görevler üstlenmiş olan Sülün, ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılmış, ulusal ve uluslararası pek çok akademik yayında makaleleri yayınlanmıştır. Cumhuriyet Gazetesi, Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam gibi yayınlarda sanat eleştirisi metinleri ve sanat yazıları yayınlanmıştır. “Habip Aydoğdu- KIRMIZI”, “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” ve “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” isimli üç kitabı olan Ebru Nalân Sülün, UNESCO- Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA-Internationale) üyesidir ve 2014-2018 yılları arasında AICA-Türkiye’nin yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.


Etiketler
Antalya’da olan biten tüm etkinliklerden ilk önce sen haberdar ol!