Bu etkinliğin tarihi geçti. Yaklaşan etkinlikleri gör

Söyleşi | Herkes İçin Çağdaş Sanat

Etkinlikler
27 Şubat 2020
18:30

Sanat tarihi alanında 2017 yılından bu yana aralıksız devam eden ve 200’ü aşkın katılımcıyı ağırlayan AKS Yetişkin Eğitimleri programı, 2020 bahar sezonunda da devam ediyor.

Herkes için Çağdaş Sanat
Program Eğitmeni: Öğr. Gör. Dr. Ebru Nalan SÜLÜN
27 Şubat 2020’den itibaren 10 hafta boyunca her perşembe 18:30 – 20:30

Bu program, batı sanatında 19. yüzyıldan günümüze var olan sanat akımlarını, sanatçıların estetik deneyimlerini, dönemin sosyo-kültürel gelişimleri ve etkileşimleri ile incelemeyi amaçlar. Program dahilinde, sanat akımlarını şekillendiren sanatçıların eserlerini analiz etmek, sanat eserleri ile izleyeni arasındaki ilişkiyi zenginleştirmek amaç edinilmektedir. Programın ilk yarısında Avrupa’da 19. Yüzyılda gelişen sanat akımları incelenecek, ikinci yarısında ise 20. yüzyılda gelişen sanat akımları ve sanatçılar kronolojik olarak analiz edilerek
tartışılacaktır.

1. Hafta: Fransız İhtilali ve Sanata Etkileri
2. Hafta: 19. Yüzyıl Sanatına ve Sosyal Ortamına Genel Bakış
3. Hafta: Neoklasik Sanat- Romantizm- Realizm- Sembolizm
4. Hafta: Empresyonizm- Post Empresyonizm: Van Gogh – Gauguin – Cezanne
5. Hafta: Fovizm – 20. Yüzyıl Sanatı – Genel
6. Hafta: Kübizm – Fütürizm – Konstrüktivizm – DADA – Sürrealizm
7. Hafta: II. Dünya Savaşı – Sanata Etkileri ve Post-Modernizm
8. Hafta: Taşizm – Pop Art – Op Art – Hiper Realizm
9. Hafta: Yeni Gerçekçilik – Minimalizm – Kavramsal Sanat – Fluxus- Land Art
10. Hafta: Video Art – Performans Sanatı – Body Art ve Güncel Sanat Ortamı
Değerlendirme

Her biri toplamda 20 saat olarak planlanan ve sonunda “katılımcı sertifikası” verilecek eğitime katılım bedeli ₺650. Öğretmen, öğrenci, AKS kart sahipleri ve 65 yaş üzeri katılımcılar için katılım bedeli ₺500. Bütün seminerler, en az 10 kişilik katılım sağlanınca açılacaktır.

Seminerler, 27 Şubat’ta başlayıp 30 Nisan’da sona erecektir.

 

Antalya’da olan biten tüm etkinliklerden ilk önce sen haberdar ol!